Studiu NZEB – Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată

Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată

Ce inseamna nzeb

Ce este nzeb ? Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată ? Studiu NzeB !!!

In Directiva Europeana a Performantei Energetice a Cladirilor 2010/31/EU o cladire cu consum de energie aproape egal cu zero este definita ca fiind cladirea cu o performanta energetica foarte ridicata, a carei cerinta de energie (“energy required”) din surse conventionale este aproape egal cu zero sau foarte scazuta, și care este acoperita într-o mare proportie din surse regenerabile, incluzand energie regenerabila generata local.

Conceptul Nzeb

Cladirea cu consum de energie aproape egal cu zero este un nou concept de proiectare bazat pe un set de indicatori si cerinte de performanta energetica. Criteriile de performanta sunt reglementate prin legi cu privire la momentul receptiei astfel incat in cadrul pasilor de exectutie, proiectare, concept si studiu de fezabilitate vor implementa cerinte fundamentale de eficianta energetica.

Studiu Nzeb

Cuantificarea si monitorizarea performantei energetice intra in obligatiile  asumate de catre specialisti. Nivelul necesarului de energie in ceea ce priveste cladirile ce au consum de energie aproape egal cu zero, inclusiv din surse regenerabile, se realizeaza prin reglementari tehnice si este asumat in studiu NZEB. Procentul de energie din surse regenerabile va fi stabilit conform reglementarilor legale in functie de functiunile cladirilor și de potentialul zonal de energie din surse regenerabile.

Practic, un studiul NZEB sprijina proiectantul unei cladiri in ceea ce priveste respectarea cerintelor legale cu privire la performanta energetica si la incadrarea in cerintele minime de consum energetic.

Prin certificatul de urbanism se solicita : Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată (cf. Legii nr.372/2005);

Acest studiu privind utilizarea unor sisteme alternative de eficienta ridicata este intocmit conform legii de specialistii din domeniu.

Toate aceste aspecte plus altele de importanta majora in noul context sunt disponibile in Studiul NZEB / Studiul cladirii al carei consum de energie este aproape egal cu zero.

Nzeb Romania – Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată

În legislatia din Romania gasim transpunerea directivei europene prin  Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 publicata in Monitorul Oficial, privind performanta energetica a cladirilor. Aceasta ne ofera indici clari în ceea ce înseamna aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirilor existente sau noi. Scopul legii este promovarea masurilor pentru creșterea performantei energetice a cladirilor, tinandu-se cont de conditiile climatice exterioare și de amplasament, de cerintele de confort interior, de nivel optim, din punctul de vedere al costurilor, al cerintelor de performanta energetica, precum și pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor.

Nzeb in romania urmaresete înlocuirii cladirilor existente cu cladiri noi şi al extinderii aşezarilor urbane prin realizarea cladirilor noi de tip NZEB, cat şi al modernizarii energetice a cladirilor existente atat la nivel de anvelopa cat şi la nivel de instalatii, asociata cu modernizarea sistemelor centralizate de furnizare a utilitatilor (termice şi electrice)), pot modifica profilul energetic al unei aşezari şi nu doar al unei cladiri.
Prima tinta o reprezinta definirea unei noi clasificari energetice a cladirilor (noi referentiale energetice) asociata caracteristicilor energetice proprii atat cladirilor noi cat şi ale celor existente.

Metodologia de calcul pentru performanta energetica este publicata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in Planul de crestere a numarului de cladiri al caror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB) Nearly Zero Energy Building

Toate acestea se transpun intr-un studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată.

Legislatie Nzeb

UE a stabilit doua mari directive cu scopul îndeplinirii acestei nevoi:
Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU (EPBD);
Energy Efficiency Directive 2012/27/EU.

Scopul este conformarea a cat mai multe cladiri decarbonizate și cu o eficienta energetica ridicata, creearea un mediu stabil pentru deciziile de investitii si sa permita atat consumatorilor de rand cat și interpinzatorilor sa faca alegeri informate pentru a economisi bani și energie.

În legislatia din Romania o cladirea al carei consum de energie este aproape egal cu zero este acea cladire cu o performanta energetica foarte ridicata, la care necesarul de energie pentru asigurarea performantei energetice este aproape egal cu zero sau este foarte scazut şi este acoperit în proportie de minimum 30% cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsa la fata locului sau în apropiere, pe o raza de 30 de km fata de coordonatele GPS ale cladirii

Cerinte NZEB – Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată

Din 2021, reducerea consumului de energie a unei cladiri devine o obligatie legala, de care  toti specialistii va trebui sa tina cont. Acest concept se aplica atat pentru o cladire existenta pentru care se doreste renovarea, extinderea sau recompartimentarea, dar si pentru toate cladirile noi, indiferent de functiunea acestora.

Certificatul de urbanism pentru  obtinerea autorizatiei de constructie  incadreaza necesarul de energie al cladirilor in nivelurile din reglementarile tehnice si in metodologia de aplicare pentru cladirile cu consum de energie aproape egal cu zero NZEB ca cerinta obligatorie

Toate cladirile pentru care receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza în baza unei autorizatii de construire emise începand cu 31 decembrie 2020 trebuie sa respecte standardul nZEB (nearly zero energy building), adica sa aiba un consum de energie aproape egal cu zero, asigurat în mare parte din surse regenerabile de energie, dar şi printr-un grad ridicat de eficienta energetica.

O cladire cu consum de energie egal cu zero este o cladire cu performanta energetica foarte ridicata, care are o reducere substantiala a consumului de energie pentru servicii energetice. Fara a diminua confortul termic, cantitatea de energie necesara a fi consumata în cladire este mai mica cu cel putin 60% fata de o cladire obişnuita, iar un procent important din consumul de energie trebuie sa provina din surse regenerabile (energie fotovoltaica, eoliana, energia apei, emergie hidraulica, energie geotermala si biomasa)

Studiu NZEB se stabileste prin certificatul de urbanism pentru a analiza performanta energetica a cladirilor cu consum de energie aproape egal cu zero definita avand ca fiind o cladire cu performanta energetica foarte ridicata

Certificat de urbanism : Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată

Prin certificatul de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire pentru clădiri, pe langă obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanţă energetică, se va solicita întocmirea unui Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată (cf. Legii nr.372/2005); în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător.

In certificatele de urbanism pentru a ne adapta la conditiile impuse de Uniunea Europeana Regasim la studii de specialitate regasim bifata sectiunea cu studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata putem sa il numim mai simplu studiu nZeb pentru cladiri cu un consum aproape zero.

Studiul NZEB sau Studiul cladirii pentru consumul de energie aproape egal cu zero, este intocmit de specialisti autorizati din domeniul constructiilor cum ar fi arhitecti, ingineri de instalatii, evaluator energetic, auditor energeti. Pentru ca receptia sa poata fi facuta de catre institutiile abilitate este necesar acest studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată (cf. Legii nr.372/2005);

Studiu NZEB constructii rezidentiale, case si apartamente

Cladirile noi, pentru care receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza în baza autorizatiei de construire emise începand cu 31 decembrie 2020, vor fi cladiri al caror consum de energie este aproape egal cu zero.

Pentru cladirile publice, aceasta obligatie era valabila de la finalul anului 2018

Din 2021 aceste reglementari se aplica la nivel european asupra tuturor categoriilor de cladiri private, respectiv locuinte individuale, blocuri multifamiliale, cladiri de birouri sau alte tipuri de spatii.

Programului privind creşterea eficientei energetice şi gestionarea inteligenta a energiei în cladirile publice cu destinatie de unitati de învatamant
Anul care tocmai a început, vine cu schimbari care au fost de stabilite de catre autoritatile competente în ceea ce privește o cladire sanatos construita și întretinuta, schimbari care au survenit în urma necesitatii scaderii ponderei de emisii de gaze cu efect de sera și C02.

Un studiu recent arata ca, atat industria care se ocupa cu producerea materialelor de constructii, cat și întretinerea conditiilor de comfort interior în cladiri prin arderea de combustibili fosili, sunt reprezentantii de top cand vine vorba de emisiile ce duc la destratificarea paturii de Ozon care implicit accentueaza încalzirea globala.
În consecinta, UE a considerat sectorul constructiilor crucial în ceea ce reprezinta consumul de energie și stabilirea unor parametrii corecti și optimi ai functionalitatii cladirilor, atat în domeniul celor de serviciu cat și în cel rezidential, fiind fruntaș la acest capitol.
În același timp, o mai buna eficienta energetica în randul cladirilor duce la o creștere a calitatii vietii oamenilor corelata cu beneficii suplimentare in economia societatii.

Cine urmareste indeplinirea cerintelor

Indeplinirea cerintelor va fi urmarita de catre autoritatile locale prin planul national pentru creșterea numarului de cladiri noi al caror consum de energie este aproape egal cu zero și încurajarea realizarii transformarii eficiente – din punctul de vedere al costurilor – a cladirilor existente în cladiri al caror consum de energie este aproape egal cu zero se constituie prin centralizarea de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei a planurilor locale multianuale, elaborate de autoritatile administratiei publice locale, plan care se revizuiește o data la 3 ani

Pentru o mai buna informare cititi si articole despre:

Citeste articole pe  Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Pinterest.

4 thoughts on “Studiu NZEB – Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată

  1. Pingback: Casa metalica - case structura metalica - avantaje casa metalica

  2. Pingback: Pompa de calcura aer apa pentru case si locuinte - Atecton Company

  3. Pingback: Studiu NZEB - Raport de conformare NZEB - Atecton Company - certificare nZEB

  4. Pingback: Casa Inteligenta - Atecton Company - Proiecte case inteligente

Comments are closed.