Proiectare BIM – Implementare BIM

Proiectare bim – Implementare bim

Ce este BIM?

BIM este un acronim pentru Building Information Modeling. Este un proces extrem de colaborativ, care permite mai multor părți interesate și profesioniștilor AEC (arhitectură, inginerie, construcții) să colaboreze la planificarea, proiectarea și construcția unei clădiri într-un singur model 3D. Prin proiectare Bim se poate extinde și în funcționarea și gestionarea clădirilor folosind date la care proprietarii au acces. Aceste date permit proprietarilor și părților interesate să ia decizii pe baza informațiilor pertinente derivate din model – chiar și după construirea clădirii.

Modelarea informațiilor despre cladiri (BIM) este un proces susținut de diverse instrumente si utilizeaza tehnologii care implică generarea și gestionarea reprezentărilor digitale ale caracteristicilor fizice și funcționale ale constructiilor. Modelele de informații despre clădiri (BIM) sunt fișiere computerizate care pot fi extrase, schimbate sau conectate în rețea pentru a sprijini luarea deciziilor cu privire la un bun construit. Software-ul BIM este utilizat de persoane fizice, companii și agenții guvernamentale care planifică, proiectează, construiesc, operează și întrețin clădiri și diverse proiecte de infrastructura, cum ar fi apa, gunoiul, electricitatea, gazul, utilitățile de comunicații, drumurile, căile ferate, podurile, porturile și tunelurile.

În întreaga lume, BIM (Building Information Modeling) devine un proces crucial și chiar obligatoriu pentru a se asigura că planificarea, proiectarea și construcția clădirilor sunt extrem de eficiente și de colaborare. Citiți mai departe pentru a descoperi ce este BIM, cum este utilizat BIM și ce înseamnă nivelurile BIM.

Ce sunt nivelurile BIM?

Diferite niveluri de BIM pot fi atinse pentru diferite tipuri de proiecte. Fiecare nivel reprezintă un set diferit de criterii care demonstrează un anumit nivel de „maturitate”. Nivelurile BIM încep cu 0 și merg la 4D, 5D și chiar 6D BIM. Scopul acestor niveluri este de a evalua cât de eficient sau cât de multe informații sunt partajate și gestionate de-a lungul întregului proces.

Deci, ce implică fiecare nivel și cum puteți identifica la ce nivel lucrați? Mai jos sunt scurte descrieri ale primelor trei niveluri și o explicație a criteriilor care sunt implicate în fiecare etapă.

Nivelul 0 BIM

Nivelul 0 BIM se referă la faptul că nu funcționează deloc în colaborare. Dacă utilizați 2D CAD și lucrați cu desene și / sau imprimări digitale, puteți spune în siguranță că sunteți la nivelul 0 si utilizati o proiectare 2D. Astăzi, cea mai mare parte a industriei lucrează peste acest nivel, deși există încă o anumită neliniște printre profesioniștii care sunt neliniștit de introducerea unui nou proces.

Nivelul 1 BIM

Nivelul 1 BIM utilizarea softuri de modelare 3D pentru lucrări conceptuale, dar 2D pentru elaborarea informațiilor de producție și a altor documente, înseamnă probabil că lucrați la nivelul 1 BIM. La acest nivel, standardele CAD sunt gestionate la standardul BS 1192: 2007, iar partajarea electronică a datelor efectuată dintr-un mediu comun de date (CDE) este administrată de obicei de către contractant. Multe firme se află la nivelul 1 BIM, ceea ce nu implică multă colaborare, iar fiecare dintre părțile interesate își publică și gestionează propriile date.

Nivelul 2 BIM

Nivelul 2 BIM începe să se adauge într-un mediu de colaborare. La nivelul 2, toți membrii echipei folosesc modele CAD 3D, dar uneori nu în același model. Cu toate acestea, modul în care părțile interesate schimbă informații îl diferențiază de alte niveluri. Informațiile despre proiectarea unui mediu construit sunt partajate printr-un format de fișier comun. Atunci când firmele combină acest lucru cu propriile date, economisesc timp, reduc costurile și elimină necesitatea relucrării. Deoarece datele sunt partajate în acest fel, software-ul CAD trebuie să fie capabil să exporte într-un format de fișier comun, cum ar fi IFC (Industry Foundation Class) sau COBie (Exchange Operations Building Information Exchange).

Nivelul 3 BIM

Nivelul 3 BIM este și mai colaborativ. În loc ca fiecare membru al echipei să lucreze în propriul model 3D, Nivelul 3 înseamnă că toată lumea folosește un singur model de proiect comun. Modelul există într-un mediu „central” și poate fi accesat și modificat de toată lumea. Aceasta se numește Open BIM, ceea ce înseamnă că un alt strat de protecție este adăugat împotriva conflictelor dintr-e elemente, adăugând valoare proiectului în fiecare etapă.

Viitorul BIM

Datorită beneficiilor clare, este sigur că BIM este aici pentru a rămâne. Are obiective definite și obiective care sunt în mod clar benefice pentru toți cei care își croiesc drum prin niveluri. Fără îndoială, viitorul construcțiilor va fi și mai puternic colaborativ și digital. Pe măsură ce BIM devine din ce în ce mai sofisticat, 4D, 5D și chiar 6D BIM vor începe să joace un rol în acest proces. Mai mult, în întreaga lume, există o încercare de reducere a deșeurilor în construcții. O mare parte din aceasta este atribuită ineficiențelor lanțului de aprovizionare, conflicte intre elementele constructve și refacere de documentatii. Lucrând în colaborare într-un mediu BIM, toate acestea devin mult mai puțin probabile, stabilind scena pentru un viitor mai bun.

Standarde BIM in Romania

Standardele BIM in Romania se regasesc in : SR EN ISO 19650-1:2019, Organizarea informațiilor în format digital despre clădiri şi lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informației construcției

Nivelul si standardele BIM in Romania nu sunt o cerință obligatorie

Deoarece unii dezvoltatori de software BIM au creat structuri de date proprii, este posibil ca datele și fișierele create de aplicațiile unui furnizor să nu funcționeze în solutiile date de furnizor. Pentru a realiza interoperabilitatea între aplicații, au fost dezvoltate standarde neutre, non-proprietare sau deschise pentru partajarea datelor BIM între diferite aplicații software.

Interoperabilitate

Interoperabilitatea slabă a software-ului a fost considerată de mult timp ca un obstacol în calea eficienței industriei în general și a adoptării BIM în special.

Un standard BIM timpuriu a fost CIMSteel Integration Standard, CIS / 2, un model de produs și un format de fișier pentru informații despre proiectele din oțel structural (CIMsteel: Computer Integrated Manufacturing of Constructional Steelwork). CIS / 2 permite schimbul de informații fără probleme și integrat în timpul proiectării și construcției structurilor încadrate din oțel.

BIM este adesea asociat cu Industry Foundation Classes (IFCs) și aecXML – structuri de date pentru reprezentarea informațiilor – dezvoltate de buildingSMART. IFC este recunoscută de ISO și este un standard internațional oficial, ISO 16739, din 2013.

Operațiuni în construcții Schimbul de informații despre clădiri (COBie) este, de asemenea, asociat cu BIM. Ajută la captarea și înregistrarea listelor de echipamente, fișelor tehnice ale produselor, garanțiilor, listelor de piese de schimb și programelor de întreținere preventivă. Aceste informații sunt utilizate pentru a sprijini operațiunile, întreținerea și gestionarea activelor odată ce un activ construit este în funcțiune. COBie a fost încorporat în software și poate lua mai multe forme, inclusiv foaie de calcul, IFC și ifcXML. La începutul anului 2013 BuildingSMART a lucra la un format XML ușor, COBieLite, care a devenit disponibil pentru revizuire în aprilie 2013

Cum se imparte informatia BIM?

Aceste informații într-un model BIM sunt partajate printr-un spațiu online accesibil reciproc, cunoscut sub numele de mediu comun de date (CDE), iar datele colectate sunt denumite „model de informații”. Modelele de informații pot fi utilizate în toate etapele vieții unei clădiri; de la începuturi până la funcționare, renovări și reînnoiri.

De la Planuri CAD la modelare 3D BIM

În trecut, planurile și desenele au fost folosite pentru a exprima informații despre un anumit plan de clădire. Această abordare 2D a făcut foarte dificilă vizualizarea dimensiunilor și cerințelor. Apoi a venit CAD (Computer Aided Design), care i-a ajutat pe proiectanti să vadă beneficiile planurilor într-un mediu digital. Mai târziu, CAD a fost transformat in 3D, ceea ce a adus imbunatatiri substantiale planurilor. Acum, BIM (Building Information Modeling) este standardul – dar este mai mult decât un simplu model 3D.

Obiecte BIM

Obiectele BIM, componentele care alcătuiesc un model BIM, sunt inteligente, au geometrie și stochează date. Dacă se modifică orice element, software-ul BIM actualizează modelul pentru a reflecta acea modificare. Acest lucru permite modelului să rămână consecvent și coordonat pe tot parcursul procesului, astfel încât inginerii de structura, arhitecții, inginerii de instalatii, proiectanții, managerii de proiect și contractanții să poată lucra într-un mediu mai colaborativ.

Informatia în BIM

BIM, în ansamblu, se referă la procesul tuturor părților implicate în construcția și gestionarea ciclului de viață al activelor construite, care lucrează în colaborare și partajează date. Cu toate acestea, adevărata putere a BIM trăiește în informație. Toate informațiile culese – de la concepție până la finalizare – nu sunt doar stocate, ci sunt acționabile. Datele pot fi utilizate pentru a îmbunătăți acuratețea proiectelor. O mai buna implementare a proiectelor facute in birou pe teren pantru a imbunatati cunostintele partilor interesate. Reduce problemele de coordonare care apar pe teren si ofera informatii suficiente pentru cladirile existente sau care trebuiesc renovate.

Implementare proiecte BIM pe tot parcursul de viata al constructiilor

Utilizarea BIM depășește faza de planificare și proiectare, existand pe tot parcursul ciclului de viață al clădirii. Procesele de sprijinire a managementului ciclului de viață al clădirii includ managementul costurilor, managementul construcțiilor, managementul proiectelor, funcționarea instalației și aplicarea în clădiri ecologice.

Managementul modelelor 3D si al informațiilor.

Construirea modelului de informații acoperă întregul concept de timp până la ocupație. Pentru a asigura o gestionare eficientă a proceselor informaționale pe toată această perioadă, ar putea fi numit un manager BIM. Managerul BIM face parte dintr-o echipă de proiectare în numele clientului incă din faza de pre-proiectare. Acesta dezvolta și urmareste proiectul în raport cu obiectivele de performanță previzionate și măsurate, susținând modele de informații multidisciplinare de construcție care conduc analize, planificări și logistică. Companiile iau în considerare acum dezvoltarea modelelor BIM în diferite niveluri de detaliu, deoarece, în funcție de aplicația BIM, sunt necesare mai multe sau mai puține detalii și există eforturi variate de modelare asociate generării de modele de informații despre clădiri la diferite niveluri de detaliu.

BIM în managementul construcțiilor

Participanții la procesul de construcție sunt în mod constant provocați să ofere proiecte de succes în ciuda bugetelor restrânse, a forței de muncă limitate, a programelor accelerate și a informațiilor limitate sau conflictuale. Disciplinele semnificative, cum ar fi proiectele arhitecturale, structurale și europarlamentare, ar trebui să fie bine coordonate, deoarece două lucruri nu pot avea loc în același loc și moment. În plus, BIM poate ajuta la detectarea coliziunilor, identificând locația exactă a discrepanțelor.

Conceptul BIM are în vedere construcția virtuală a unui model cu informatii înainte de construcția sa fizică, pentru a reduce incertitudinea, pentru a îmbunătăți siguranța, pentru a rezolva problemele și pentru a simula și analiza impacturile potențiale. Subcontractanții din orice sector pot introduce informații critice în model înainte de a începe construcția, cu oportunități de a prefabrica sau pre-asambla unele sisteme în afara amplasamentului. Deșeurile pot fi minimizate, produsele livrate în timp util.

Cantitățile și proprietățile comune ale materialelor pot fi extrase cu ușurință. Domeniile de lucru pot fi izolate și definite. Sistemele, ansamblurile și secvențele pot fi prezentate într-o scară relativă cu întreaga instalație sau grup de facilități. BIM previne, de asemenea, erorile, permițând detectarea conflictelor prin care modelul computerizat evidențiază vizual echipa în care părțile clădirii (de exemplu: elementele structurale și conductele) se pot intersecta în mod greșit.

Beneficii Proiectare BIM

BIM poate reduce pierderile de informații asociate cu gestionarea unui proiect de la echipa de proiectare, la echipa de construcții  la beneficiar. Operatorul clădirii, permițând fiecărui grup să adauge și să facă referire la toate informațiile pe care le dobândesc în perioada lor de contribuție la modelul BIM. Acest lucru poate aduce beneficii proprietarulu.

De exemplu, un proprietar de clădire poate găsi dovezi ale unei scurgeri în clădirea sa. În loc să exploreze clădirea fizică, el se poate întoarce la modelul 3D și poate vedea că o supapă de apă se află în locația suspectă. El ar putea avea, de asemenea, în model dimensiunea specifică a supapei, producătorul, numărul piesei și orice alte informații cercetate vreodată în trecut.

Informațiile dinamice despre clădire, cum ar fi măsurătorile senzorilor și semnalele de control de la sistemele clădirii, pot fi de asemenea, încorporate în software-ul BIM pentru a sprijini analiza funcționării și întreținerii clădirii.

Au existat încercări de a crea modele de informații pentru utilizarea sondajelor de scanare laser 3D și a tehnicilor de cartografiere pentru a capta măsurători exacte.

Una dintre provocările pentru întreținerea și gestionarea corespunzătoare a instalațiilor existente este înțelegerea modului în care BIM poate fi utilizat. Pentru a sprijini o înțelegere și implementare holistică a practicilor de gestionare a clădirilor și a principiilor „costului de proprietate” care susțin ciclul de viață complet al produsului unei clădiri.

BIM cladiri verzi

BIM în clădiri verzi sau „BIM verde” este un proces care poate ajuta firmele de arhitectură, inginerie și construcții să îmbunătățească sustenabilitatea în mediul construit. Poate permite arhitecților și inginerilor să integreze și să analizeze problemele de mediu în proiectarea lor pe parcursul ciclului de viață al constructiei.

Cursuri Bim

Pentru cursuri de proiectare BIM in functie de necesitati trebuie sa alegem un soft de proiectare in functie de aria in care profesam.

Putem allege pentru una din urmatoarele trei rolurile de Modelator BIM, Coordonator BIM si Manager BIM

Acest capitol il detaliem in posturile viitoare

Pentru o mai buna informare cititi si articole despre:

Citeste articole pe  Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Pinterest.