Autorizatie isu obtine aviz isu – firma proiectare autorizari isu si avize isu

aviz securitate la incendiu

Pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu (ISU) pentru spațiile comerciale sau rezidențiale este necesar să parcurgeți o serie de etape și să îndepliniți anumite cerințe. Prin urmare, vă oferim un ghid pas cu pas pentru a vă ajuta să obțineți autorizația ISU într-un mod rapid și simplu.

Ce este o autorizație ISU și de ce este necesară?

Autorizația ISU este un document emis de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) și este necesară pentru a asigura conformitatea spațiului vostru cu normele de securitate la incendiu. Autorizația ISU este obligatorie pentru clădirile cu un anumit nivel de înălțime, clădirile sau încăperile aglomerate, precum și pentru clădirile istorice sau excepționale prin natura lor.

Autorizația ISU garantează că spațiul vostru respectă standardele de siguranță și poate fi utilizat în mod legal. Aceasta este esențială pentru a minimiza riscul de incendiu și pentru a proteja viața și proprietatea. Prin obținerea autorizației ISU, demonstrați că ați implementat măsurile necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor, asigurând astfel siguranța și securitatea tuturor celor care utilizează spațiul respectiv.

BENEFICII ALE OBȚINERII UNEI AUTORIZAȚII ISU:
Conformitate legală: Obținerea autorizației ISU este necesară conform legislației în vigoare și vă ajută să respectați cerințele legale referitoare la securitatea la incendiu.
Protecția vieții și proprietății: Autorizația ISU vă asigură că spațiul vostru este în conformitate cu regulile de siguranță la incendiu, minimizând riscul de incendiu și contribuind la protejarea vieții și proprietății.
Încredere în activitatea desfășurată: Prin obținerea autorizației ISU, demonstrați clienților, angajaților și partenerilor că acordați importanță securității și respectați standardele profesionale de siguranță la incendiu.

Etapele obținerii autorizației ISU

Pentru a obține autorizația ISU, trebuie să urmați o serie de etape. Prima etapă este să completați o cerere pentru obținerea autorizației ISU. Această cerere trebuie să fie însoțită de o serie de documente, cum ar fi planurile clădirii, rapoartele de inspecție tehnică și alte acte necesare.

După depunerea cererii, veți trece prin procesul de evaluare și inspecție de către reprezentanții ISU. Aceștia vor verifica dacă clădirea și toate instalațiile și echipamentele sale respectă standardele de securitate la incendiu. De asemenea, veți fi supuși unor inspecții vizuale pentru a se asigura că s-au luat măsuri adecvate de prevenire și stingere a incendiilor.

Dacă îndepliniți toate cerințele și clădirea voastră este în conformitate cu normele de securitate la incendiu, veți primi autorizația ISU. Aceasta va fi eliberată în scris și va conține toate informațiile referitoare la valabilitatea și condițiile de utilizare a clădirii.

Astfel, urmarea procedurii de obținere a autorizației ISU vă va facilita desfășurarea activităților într-un mediu sigur și va asigura conformitatea cu normele de securitate la incendiu.

Avizare isu – Autorizatii isu – Scenariu de securitate la incendiu 

Putem realiza documentatie si obtinere Avie de Securitate la Incendiu.Un dosar complet pentru aviz isu contine o parte desenata si parte scrisa:

 • proiect de arhitectura cu solutia de conformare la foc,
 • proiect de instalatii, stingere incendiu, detectie, semnalizare
 • Opis cu documentele depuse pentru avizare/autorizare isu
 • Scenariu de securitate la incendiu

Pret autorizatie isu

Pretul pentru autorizatia ISU poate varia în funcție de particularitățile proiectului, gradul de complexitate și cerințele specifice impuse de normativele de securitate la incendiu, reflectând astfel necesitatea unei evaluări detaliate pentru stabilirea acestui cost.

Autorizare ISU și Obtținerea Avizului ISU: Garanția Securității în Proiectare

În procesul complex al dezvoltării proiectelor, autorizarea ISU și obținerea avizului ISU reprezintă pași esențiali pentru asigurarea unui mediu sigur și securizat. Aceste aspecte cruciale sunt gestionate de firme specializate în proiectare și autorizări ISU, care aduc expertiză și cunoștințe avansate în autorizări ISU și avize ISU.

Autorizare ISU: Stâlpul de Siguranță în Proiecte Construite

Obținerea autorizației ISU este un proces detaliat și riguros care implică evaluarea și aprobarea soluțiilor de securitate la incendiu. Această autorizare ISU reprezintă garanția că clădirea va fi construită și utilizată în conformitate cu normele stricte de securitate și prevenire a incendiilor.

Fiecare proiect trebuie să aibă în vedere această autorizare, asigurând un mediu sigur pentru locatari și vizitatori.

Pretul Autorizației ISU pentru Proiectul Tau de Construcție

autorizatie isu - autorizare isu

Aviz isu – Cum obtii autorizatie de securitate la incendiu ?

Avizul de securitate la incendiu este emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Judetean Bucuresti sau Ilfov in functie de caz. Acesta se emite dupa verificarea dosar isu

Ulterior finalizarii lucrarilor de executie, in baza scenariului de securitate la incendiu si a cartii tehnice a constructiei se intocmeste documentatia pentru obtinerea autoritatiei de securitate la incendiu a constructiei emis de acelasi Inspectoratul Judetean.

Indiferent de investitie sau pentru a obtine o autorizatie este nevoie de un certificat de urbanism. Pentru a obtine autorizatie de constructie ati regasit la rubrica avize si acorduri bifat securitate la incendiu si protectie civila puteti apela cu incredere la o firma specializata

Condiții pentru obținerea autorizației ISU

Pentru a obține autorizația ISU, trebuie să îndepliniți o serie de condiții. Acestea includ respectarea normelor și regulamentelor de securitate la incendiu, implementarea măsurilor corespunzătoare de prevenire și stingere a incendiilor, precum și deținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare de la alte autorități competente.

Pentru a se asigura că locația voastră respectă normele de securitate la incendiu și este pregătită pentru situații de urgență, este esențial să aveți un plan de intervenție de urgență detaliat și un sistem de alarmă și detectare a incendiilor funcțional.

CERINȚE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI ISU
Respectarea normelor și regulamentelor de securitate la incendiu
Implementarea măsurilor adecvate de prevenire și stingere a incendiilor
Obținerea avizelor și autorizațiilor necesare de la alte autorități competente
Elaborarea și prezentarea unui plan de intervenție de urgență
Instalarea și întreținerea unui sistem de alarmă și detectare a incendiilor

Printre condițiile cheie pentru obținerea autorizației ISU se numără:

 • Respectarea normelor și regulamentelor privind siguranța la incendiu;
 • Implementarea măsurilor adecvate de prevenire și stingere a incendiilor;
 • Obținerea avizelor și autorizațiilor necesare de la alte autorități competente;
 • Elaborarea și prezentarea unui plan de intervenție de urgență;
 • Instalarea și întreținerea unui sistem de alarmă și detectare a incendiilor.

Este important să fiți la curent cu cerințele specifice pentru obținerea autorizației ISU în regiunea în care vă aflați. Asigurați-vă că documentația și sistemele de siguranță sunt în conformitate cu standardele și regulamentele locale pentru a evita întârzierile sau respingerea cererii dumneavoastră.

Autorizatii ISU – Dupa aviz urmeaza autorizatia ISU !

Autorizatia isu reprezinta actul administrativ emis de Inspectoratul Judetean dupa ce se verifica in teren documentatia depusa in prima faza la aviz isu, documentele de realizare si implementare a masurilor de aparare impotriva incendiilor.

Astfel se obtine certificarea la cerinta esentiala de securitate la incendiu pentru constructii, instalatii si alte amenajari.

Determinarea exactă a prețului autorizației ISU depinde de specificul și detaliile proiectului, întrucât fiecare construcție implică evaluări distincte ale cerințelor de securitate la incendiu, iar costurile asociate autorizării variază în consecință.

avize isu - autorizatie de securitate la incendiu

Acte necesare pentru obținerea autorizației ISU

Pentru a obține autorizația ISU, veți trebui să prezentați o serie de acte și documente. Acestea pot include:

 1. Planurile clădirii: este necesar să prezentați planul detaliat al clădirii, inclusiv configurația spațiilor, compartimentările și dotările de siguranță.
 2. Rapoarte de inspecție tehnică: puteți fi solicitat să prezentați rapoarte de inspecție tehnică care atestă starea tehnică a clădirii și a instalațiilor.
 3. Certificatul de înregistrare a clădirii: acest document poate fi obținut de la Primăria locală și demonstrează că clădirea este înregistrată și conformă cu reglementările.
 4. Autorizația de construire: în unele cazuri, este posibil să vi se solicite să prezentați autorizația de construire a clădirii pentru a confirma legalitatea și conformitatea acesteia.
 5. Avizele de la alte autorități: în funcție de specificul clădirii și destinația sa, s-ar putea să vi se ceară să obțineți avize și autorizații suplimentare de la alte autorități competente, cum ar fi Direcția de Sănătate Publică sau Primăria locală.
 6. Declarația de conformitate a instalațiilor și echipamentelor: trebuie să prezentați o declarație care să ateste conformitatea instalațiilor și echipamentelor din clădire cu normele de securitate la incendiu.

Asigurați-vă că toate actele și documentele sunt întocmite corespunzător, sunt completate în mod corect și că toate informațiile sunt veridice. În plus, este important să aveți documentația în original și copii, deoarece poate fi necesar să furnizați copii pentru înregistrare și arhivare.

Realizare scenariu de securitate la incendiu ?

Scenariul de securitate la incendiu este intocmit doar de catre persoanele care au calitatea de proiectant, in cadrul proiectului de catre un arhitect, inginer constructor, inginer de instalatii.

Scenariul de securitate la incendiu se verifica  de catre un verificator de proiecte atestat MDRAP la cerinta fundamentala C – securitate la incendiu.

Exista o serie de constructii si de lucrari de constructii care se supun avizarii si autorizarii isu.Pentru a analiza daca constructia dumneavoastra are nevoie de avizare isu ne puteti trimite o solicitare.

Cand am nevoie de autorizatie de securitate la incendiu 

autorizari isu, avize isu

Tarife și costuri pentru obținerea autorizației ISU

Tarifele pentru obținerea autorizației ISU pot varia în funcție de complexitatea și dimensiunea clădirii în cauză. Este recomandat să contactați direct Inspectoratul pentru Situații de Urgență din zona dvs. pentru a obține informații actualizate cu privire la tarife și costuri.

De asemenea, este important să luați în considerare că autorizația ISU trebuie reînnoită periodic, de obicei la fiecare cinci ani. Aceasta implică costuri suplimentare pe care trebuie să le luați în considerare în planificarea bugetului pe termen lung.

TARIFECOSTURI
Pretul estimat pentru evaluarea cererii de autorizare ISUVariază în funcție de complexitatea clădirii și serviciile oferite
Pretul pentru inspecția și verificarea clădiriiDepinde de dimensiunea și specificațiile clădirii
Costurile pentru eventualele modificări și reparații necesare pentru a îndeplini cerințele de securitate la incendiuVariază în funcție de gradul de intervenție necesar
Pretul de înregistrare și eliberare a autorizației ISUDepinde de reglementările locale și de caracteristicile clădirii

Este important să aveți în vedere faptul că aceste tarife și costuri sunt estimative și pot suferi modificări în funcție de fiecare caz în parte. Pentru a obține informații precise și detaliate, este recomandat să contactați direct autoritățile competente responsabile de emiterea autorizației ISU.

Verificarea autorizației ISU

După obținerea autorizației ISU, este important să vă asigurați că aceasta este valabilă și actualizată. Verificarea autorizației ISU trebuie efectuată periodic, pentru a vă asigura că spațiul vostru respectă în continuare normele de securitate la incendiu.

Verificați în mod regulat următoarele:

 • Documentele și echipamentele de siguranță: Asigurați-vă că toate documentele necesare pentru autorizația ISU sunt la zi și bine păstrate. Verificați dacă echipamentele de siguranță, cum ar fi stingătoarele de incendiu sau sistemele de alarmă, sunt funcționale și în stare de funcționare corespunzătoare.
 • Sistemele de alarmă și detectare a incendiilor: Testați sistemele de alarmă și detectare a incendiilor în mod regulat pentru a vă asigura că acestea funcționează corect. Verificați dacă senzorii de fum sau căldură sunt operaționali și că sunetul de alarmă este puternic și audibil în întregul spațiu.

Prin verificarea periodică a autorizației ISU și a echipamentelor de siguranță, vă puteți asigura că sunteți pregătiți în cazul unei situații de urgență legate de incendiu și că respectați în continuare regulile de securitate la incendiu. Nu lăsați verificările să treacă neobservate și interveniți imediat în cazul în care găsiți probleme sau defecțiuni.

BENEFICII ALE UNEI VERIFICĂRI REGULATE A AUTORIZAȚIEI ISU
Asigurarea conformității cu normele de securitate la incendiu
Pregătirea adecvată pentru situații de urgență legate de incendiu
Reducerea riscului de pagube materiale și umane
Mentinerea unui mediu de lucru sigur pentru angajați și clienți

Având în vedere importanța securității la incendiu, verificați în mod regulat autorizația ISU și toate echipamentele de siguranță pentru a vă asigura că sunteți pregătiți și în siguranță în caz de incendiu.

Aviz ISU: Validarea Conformității cu Normele de Securitate

Obținerea avizului ISU reprezintă un pas crucial în autorizările ISU. Acest aviz confirmă conformitatea proiectului cu scenariile de securitate la incendiu, evidențiind soluțiile adoptate pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență. Un aviz ISU validează planurile de securitate la incendiu, contribuind la crearea unui mediu construit sigur și funcțional.

Firma de Proiectare Autorizări ISU și Avize ISU: Partenerul de Încredere

Alegerea unei firme de proiectare autorizări ISU și avize ISU este crucială pentru succesul oricărui proiect. Aceste firme specializate aduc nu doar cunoștințe avansate în autorizările ISU, ci și experiență în gestionarea complexităților autorizării de securitate la incendiu. Ele devin parteneri de încredere, asigurând că proiectul dumneavoastră respectă cele mai înalte standarde de autorizare ISU.

autorizatie isu

Autorizare de Securitate la Incendiu: Calea către Conformitate și Siguranță

Obținerea autorizării de securitate la incendiu reprezintă o cale esențială pentru garantarea autorizării ISU. Acest proces implică elaborarea și prezentarea scenariilor de securitate la incendiu, evidențiind modul în care clădirea va reacționa și va proteja ocupanții în caz de incendiu. Fiecare detaliu este important în asigurarea unui mediu sigur și protejat.

Cine trebuie să aibă autorizație ISU?

Autorizația ISU este obligatorie pentru toate clădirile și încăperile care intră în categoria de risc.

Aceasta include:

 1. Clădirile cu un anumit nivel de înălțime
 2. Clădirile sau încăperile aglomerate
 3. Clădirile istorice sau excepționale prin natura lor

Toate acestea au nevoie de autorizație ISU pentru a se asigura că sunt conforme cu normele de securitate la incendiu și pot fi utilizate în siguranță.

CLĂDIRI CU UN ANUMIT NIVEL DE ÎNĂLȚIMECLĂDIRI SAU ÎNCĂPERI AGLOMERATECLĂDIRI ISTORICE SAU EXCEPȚIONALE
Clădiri de birouriHoteluriMonumente
Clădiri rezidențiale cu mai mult de 4 etajeMall-uriTeatre
Clădiri comerciale și industriale înalteSăli de conferințePalate

Aviz și autorizație ISU pentru spații comerciale

Spațiile comerciale, precum restaurantele, magazinele sau birourile, trebuie să obțină atât avizul cât și autorizația ISU pentru a se asigura că respectă normele de securitate la incendiu. Este esențial să urmați toate cerințele și măsurile impuse de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) pentru a proteja siguranța angajaților și clienților.

Pentru a obține autorizația ISU pentru spațiile comerciale, este important să implementați măsuri adecvate de prevenire și stingere a incendiilor. Aceste măsuri includ instalarea echipamentelor de detecție și a sistemelor de alarmă împotriva incendiilor, asigurarea accesului liber către căile de evacuare și dotarea spațiului cu stingătoare și alte echipamente de primă intervenție.

De asemenea, este necesar să contactați Inspectoratul pentru Situații de Urgență din zona voastră pentru a obține aviz și autorizație ISU. Aceștia vă vor oferi informații și orientare specifică cu privire la cerințele și documentele necesare pentru obținerea autorizației ISU pentru spațiul comercial pe care îl dețineți.

Pentru a vă asigura că spațiul vostru comercial este în conformitate cu normele de securitate la incendiu și că îndeplinește toate cerințele legale, este vital să obțineți avizul și autorizația ISU. Aceste documente vă vor conferi încrederea că afacerea voastră este sigură și protejată împotriva riscului de incendiu, oferindu-vă astfel posibilitatea de a opera cu încredere și conformitate.

Scenarii de Securitate la Incendiu: Planificarea Căii Către Siguranță

În autorizările ISU, scenariile de securitate la incendiu devin hărți detaliate ale căilor către siguranță. Acestea includ planuri pentru evacuare, sisteme de detectare și alarmare, precum și detaliile privind materialele de construcție și izolare termică. Un scenariu de securitate la incendiu este o componentă cheie pentru a obține avizele ISU și autorizările ISU.

Autorizatie isu pret

Determinarea costurilor asociate autorizării ISU este esențială pentru planificarea bugetului proiectului, iar autorizația ISU pret depinde de complexitatea și specificul proiectului, variind în funcție de nevoile și cerințele acestuia.

Pret autorizatie isu

scenarii de securitate la incendiu

Concluzie: Asigurând Siguranța Prin Autorizarea ISU și Avizele ISU

În concluzie, autorizarea ISU și obținerea avizului ISU sunt etape esențiale în construirea unui mediu sigur și funcțional. O firmă de proiectare autorizări ISU și avize ISU devine partenerul cheie în acest proces, asigurând că autorizările ISU sunt obținute cu succes și că proiectul respectă cele mai înalte standarde de autorizare de securitate la incendiu. Prin aceste măsuri, construim nu doar structuri solide, ci și fundamente sigure pentru viitor.