Autorizatie de constructie

autorizatie de construire

Etape pentru obtinerea autorizatiei de constructie. Ghid privind obtinere autorizatie de construire. Dosarul prin care se solicita autorizatie de construire se intocmeste conform legii 50/1991 in functie de datele de tema conform normelor in vigoare.

Etape autorizatie de constructie – Cum obtii o autorizatie de constructie ?

1.Certificat de urbanism – Autorizatie de construire

Se solicita de la primaria localitatii/ sectorului in care se afla terenul pe care vreti sa construiti pentru obtinere autorizatie de constructie – Obtine autorizatie de construire
Dosarul pentru emiterea certificatului de urbanism trebuie sa contina :

 • Titlu de proprietate (act de proprietate)
 • Extras de carte funciara actualizat la zi
 • Planuri topografice/cadastrale eliberate de Oficiu de Cadastru (OCPI)
 • Plan de incadrare in zona – intocmit de arhitect in functie de caz
 • Plan de situatie – intocmit de arhitect in functie de caz
 • Memoriu Justificativ – intocmit de arhitect in functie de caz
 • Cerere tip
 • Chitanta care atesta plata taxei

2.Avize si acorduri – autorizatie de constructie

Avizele si acordurile sun solicitate prin Certificatul de Urbanism. Avize care pot fi solicitate de Primarie prin Certificatul de Urbanism in functie de caz :

 • Electricitate, Alimentare cu apa si canalizare, Gaze naturale, Salubritate etc.
 • Aviz de mediu sau acord de mediu
 • Aviz Ministerul Culturii, Sanatatea Populatiei, Ministerul Sanatatii, Inspectoratul de stat in constructii (ISC), Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), Protectie civila, Comisia de circulatii, Brigada Rutiera Ministerul Transporturilor, Ministerul Educatiei, Ministerul Apararii Nationale (MAPN), Serviciul Roman de Informatii (SRI), Ministerul Afacerilor de Externe (MAE), Politia Romana.

3.Studii de specialitate – autorizatie de construire

Studiile de specialitate sunt cerute prin certificatul de urbanism si sunt necesare pentru elaborarea priectului.

 • Studiu topografic este realizat de inginerul topometrist prin care se determinaforma terenului, limitele de proprietate, vecinatati, denivelari curbe de nivel, forma si pozitia constructiilor existente
 • Studiu geotehnic este realizat de inginerul geotehnician prin care se determina caracteristicile terenului, nivelul apei subterane, conditii de fundare
 • Scenariu de Securitate la Incendiu este realizat de arhitecti/ingineri si verificatori atestati pentru cerinta esentiala de Securitate la Incendiu.
 • Audit energetic este realizat de un auditor atestat energetic si determina consumul energetic al unei constructii.
 • Verificarea proiectului se face de un verificator atestat MLPAT printr-un referat de verificare sau raport tehnic conform cu normele in vigoare.
 • Expertiza se face de un expert atestat MLPAT evaluand prin proiect starea tehnica a structurii de rezistenta a unei cladiri.
  Plan urbanistic de detaliu (PUD) sau Plan urbanistic zonal (PUZ) se face de un urbanist atestat atunci cand prin certificatul de urbanism se solicita o derogare de la normele urbanistice sau cand nu exista suficiente date.

4.Documentatia Tehnica pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Constructii – DTAC – Autorizatie de construire
Documentaţia tehnica de organizare a executiei lucrărilor – DTOE
Documentatie tehnica autorizatie de desfiintare – DTAD

 • Proiect Arhitectura : Piese scrise, Memoriu tehnic de Arhitectura, Piese desenate, Deviz general, Dovada de luare în evidenta OAR.
 • Proiect Structura : Piese Scrise, Memoriu tehnic de Structura, Piese Desenate, Referate de verificare
 • Proiect Instalatii : Piese scrise Instalatii Sanitare, Termice, Electrice, Memoriu tehnic Instalatii Sanitare, Memoriu tehnic Instalatii Termice, Memoriu tehnic Instalatii Electrice, Referate de Verificare
 • Dotari si instalatii tehnologice dupa caz.

Pentru o mai buna informare cititi si articolul despre:

Citeste articole pe  Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Pinterest.