Servicii de URBANISM – PUG, PUZ, PUD

PUG plan urbanistic generlal

Un plan urbanistic general se realizeaza la cererea primariilor sau a consiilor judetene atat pentru terenuri intravilane cat si extravilane

Plan Urbanistic General (PUG) – face parte din amenajarea teritoriului si se intocmeste la nivel de oras, comuna sau la nivel de localitate.

Din punct de vedere al prioritatilor PUG – ul este situat la cel mai inalt nivel dupa care urmeaza Planul Urbanistic Zonal (PUZ) urmat de Planul Urbanistic de Detaliu (PUD). un Plan Urbanistic General (PUG) se intocmeste la nivel de municipiu, oras, comuna si vizeaza dezvoltarea omogena a principalelor zone de interes public pentru o perioada mai mare de timp (maxim 10 ani).

Planurile Urbanistice Generale PUG se intocmesc la cererea primariilor sau consiliilor judetene, se adreseaza tuturor UAT-urilor aflate in subordinea acestora si includ prevederi atat pentru suprafetele intravilane cat si pentru cele extravilane.

Plan urbanistic general
Plan urbanistic general

 Cand avem nevoie de PUG – plan urbanistic general

Apelam la planul urbanistic general de fiecare data cand vrem sa construim si sa obtinem autorizatie de construire. In PUG gasim toate normele si reglementarile care trebuiesc indaplinite pentru demararea unui proiect de constructie.

Nu putem construi fara autorizatie de constructie. In prima faza se obtine un certificat de urbanism care face referire la PUG si la reglementarile tehnice specifice fiecarei zone/teren in parte.

Ce înseamnă PUG = Plan de Urbanism General

Planurile Urbanistice Generale cuprind analize, reglementări şi regulamentul local de urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unităţii de bază. Planul de urbanism general stabileşte norme generale, pe baza cărora se elaborează  în detaliu, la scară mai mică, PUZ-urile ş apoi PUD-urile.

Planul urbanistic zonal (PUZ) este instrumentul de reglementare prin care se coordoneaza dezvoltarea urbanistica integrata a unor zone care au un nivel de complexitate ridicat sau in care dinamica urbana este accentuata. Prin PUZ se asigura corelarea programelor de dezvoltare urbana integrata a zonei cu Planul urbanistic general (PUG).

    Principalele reglementari stabilite printr-un PUZ se refera la procentul de ocupare a terenului (POT), coeficientul de utilizare a terenului (CUT), inaltimea maxima admisa, functiunea zonei, regimul de construire, retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei.

 

Ce este PUZ – Plan de Urbanism Zonal ce inseamna

Plan urbanistic zonal

Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) este un proiect care are caracter de reglementare specifică, detaliată a dezvoltarii urbanistice a unei zone dintr-o localitate.

Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de urbanism (permisiuni şi restricţii) necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea construcţiilor din zona studiată 

Ce poti modifica prin PUZ – Conditii modificare puz

 • organizarea retelei stradale;
 • zonificarea functionala a terenurilor;
 • organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane;
 • indici si indicatori urbanistici : regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT, 
 • dezvoltarea infrastructurii edilitare;
 • statutul juridic si circulatia terenurilor;
 • delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita, daca acesta exista in zona studiata;
 • masuri de delimitare pana la eliminare a efectelor unor riscuri naturale si antropice
 • mentionarea obiectivelor de utilitate publica
 • masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice;
 • reglementari specifice  incluse in Regulamentul local de urbanism aferent PUG-ului.

Pret PuZ – Obtinere puz

Preturile pentru obtinere puz pot varia in functie de suprafata zonei analizate si in functie de dificultatea intocmirii documentatiei de urbanism. Pentru a obtine o oferta puteti sa ne contactati.

 

Ce este PUD = Plan de Urbanism de Detaliu

Planul Urbanistic de Detaliu PUD este o documentatie aferenta Planului Urbanistic General PUG si a Planului Urbanistic Zonal PUZ. Aceasta documentatie explica si detaliaza continutul planurilor sub forma unor recomandari care trebuie sa fie corelate cu cele din certificatul de urbanism

Prin PUD se realizeaza o documentatie care asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatile imediate . Aceasta documentatie este analizata  de comisia de urbanism atunci cand este ceruta in Certificat de Urbanism sau pentru a obtine autorizatie de constructie; daca nu exista PUD pentru terenul respectiv, Primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza PUG  si a PUZ

Cand e nevoie de PUD ?

plan urbanistic de detaliu

Plan urbanistic de detaliu PUD se intocmeste pentru terenuri in care este prevazut acest lucru in Regulamentul Local de Urbanism (RLU), sau atunci cand regulamentul nu se poate aplica pentru teren fiind diferit de cele propuse de RLU.

Este nevoie de PUD atunci cand investitia depaseste coeficientii de urbanism impusi de Regluamentul local de urbanism RLU

 • inaltimea maxima a constructiei
 • procentul de ocupare al terenului POT
 • coeficientul de ocupare al terenului CUT
 • retrageri minimale admise de RLU
 • destinatie/functiune

Ce modifica PUD – Plan urbanistic de Detaliu

 • regimul juridic, economic si tehnic al terenului si constructiilor;
 • compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor;
 • relatii functionale si estetice cu vecinatatea;
 • asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare;
 • permisivitati si constrangeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite si amenajarilor;
 • modul de ocupare si utilizare a terenului (POT, CUT);
 • functiunea si aspectul arhitectural al constructiei (sau constructiilor) si amenajarilor;
 • integrarea noilor constructii si corelarea lor cu cele existente invecinate;
 • interventia, prin reabilitarea constructiilor si amenajarilor invecinate, in scopul armonizarii cu constructiile si amenajarile noi propuse 
 • circulatia carosabila si pietonala, corelate cu traficul in zona si relatiile cu zonele invecinate 
 • parcaje, spatii de recreere si de joaca;
 • echiparea edilitara si impactul asupra retelelor existente in zona 
 • functionarea diferitelor forme de proprietate juridica a terenului; circulatia acestora daca este cazul

Pret PUD

Preturile pentru obtinere PUD pot varia in functie de suprafata zonei analizate si in functie de dificultatea intocmirii documentatiei de urbanism. Pentru a obtine o oferta puteti sa ne contactati.