CERINTE/MISIUNI – ETAPE PENTRU UN PROIECT DE ARHITECTURA

 

 

 1. ETAPA PRELIMINARĂ

 

MISIUNI DE BAZĂ

 • Tema pentru ofertare
 • Chestionar intrebari autocunoastere
 • Pregatire documentatie
 • Analiza contextului urbanistic, tehnic și legislativ

MISIUNI SUPLIMENTARE

 • Consultanţa imobiliară
 • Ilustrarea de temă în scop de ofertare
 • Studiul de prefezabilitate

 

 1. ETAPA PREGĂTITOARE

 

MISIUNI DE BAZĂ

 • Tema preliminară de proiectare
 • Documente și studii necesare
 • Specialiști necesar a fi implicaţi în elaborarea proiectului
 • Ilustrarea de temă
 • Bugetare costuri investiţie
 • Planificarea desfășurării investiţiei
 • Releveu

MISIUNI SUPLIMENTARE

 • Studiu de ilustrare comparativ (pe variante)
 • Solicitarea, urmărirea stadiului de elaborare și ridicarea certificatului de urbanism și a avizelor preliminare
 • Bugetare costuri de operare
 • Consultanţă privind modalitatea de modificare a regimului tehnic și economic al imobilului

 

 1. ETAPA CONCEPT

 

MISIUNI DE BAZĂ

 • Conceptul general și de arhitectură
 • Planificarea desfășurării investiţiei

MISIUNI SUPLIMENTARE

 • Realizarea de variante suplimentare
 • Verificarea de încadrare în buget
 • Estimarea costului investiţiei
 • Estimare costuri de operare
 • Proiectare pentru un impact redus asupra mediului

 

 1. ETAPA PROIECT DEFINITIV

 

MISIUNI DE BAZĂ

 • Tema detaliată (definitivă)
 • Proiectul definitiv prezentat la nivel schematic
 • Planificarea desfășurării investiţiei
 • Teme pentru realizarea proiectelor de specialitate
 • Coordonarea preliminară a proiectului

MISIUNI SUPLIMENTARE

 • Calcularea fezabilităţii investiţiei sau DALI (Documentaţie de Avizarea Lucrărilor de Intervenţie)
 • Solicitarea, urmărirea stadiului de elaborare și ridicarea de avize și acorduri
 • Verificarea încadrării în buget
 • Estimarea costului investiţiei
 • Indicarea în proiect a producătorilor, produselor și furnizorilor

 

 1. ETAPA PROIECT PENTRU AUTORIZARE (Documentaţia Tehnică pentru Autorizatie :

 

MISIUNI DE BAZĂ

 • Executării Lucrărilor de Construcţii – DTAC; Documentaţia
 • Tehnică pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Demolare – DTAD;
 • Documentaţia Tehnică de Organizare a Execuţiei Lucrărilor – DTOE)
 • Estimarea costurilor de construcţie

MISIUNI SUPLIMENTARE

 • Depunerea documentaţiilor, urmărirea stadiului de elaborare și ridicarea avizelor și a autorizaţiei de construire

 

 

 1. ETAPA PROIECT PENTRU EVALUARE/OFERTARE (asimilată Proiect Tehnic)

MISIUNI DE BAZĂ

 

 • Proiectarea tehnică
 • Coordonarea tehnică a proiectelor de specialitate

MISIUNI SUPLIMENTARE

 • Estimarea costurilor investiţiei
 • Verificarea de încadrare în buget
 • Estimarea costurilor de operare/întreţinere
 • Indicarea în proiect a producătorilor, produselor și furnizorilor

 

 

 

 

 

 1. ETAPA PROIECT PENTRU EXECUŢIE (asimilată etapei de Detalii de Execuţie)

MISIUNI DE BAZĂ

 • Proiectarea de detaliu
 • Coordonarea de detaliu a proiectelor
 • Plan de sănătate și securitate în muncă (SSM)

MISIUNI SUPLIMENTARE

 • Indicarea în proiect a producătorilor, produselor și furnizorilor

 

 1. ETAPA DE CONSULTANŢĂ LA SELECŢIA DE OFERTE PENTRU

REALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE

MISIUNI SUPLIMENTARE

 • Organizarea documentaţiei de licitaţie
 • Realizarea listei scurte
 • Managementul ofertării
 • Recomandarea ofertei potrivite
 • Contractarea executantului

 

 1. ETAPA DE ASISTENŢĂ LA EXECUŢIE

MISIUNI DE BAZĂ

 • Participarea la fazele determinante
 • Supravegherea modalităţii de executare a lucrărilor
 • Project management
 • Recepţia la terminarea lucrărilor
 • Punerea în funcţiune/darea în folosinţă
 • MISIUNI SUPLIMENTARE
 • Asistenţa tehnică
 • Proiecte de fabricaţie
 • Reevaluare costuri de execuţie
 • Indicarea în proiect a producătorilor, produselor și furnizorilor

 

 1. ETAPA DE URMĂRIRE A COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE A CONSTRUCŢIEI ȘI INTERVENŢII ÎN TIMP

MISIUNI SUPLIMENTARE

 • Supravegherea în timp a construcţiei
 • Acordul proiectantului iniţial

MISIUNI ÎN AFARA ETAPELOR DE PROIECTARE

MISIUNI SUPLIMENTARE

 • Susţinerea proiectului
 • Materiale pentru marketing
 • Design interior
 • Amenajare peisagera
 • Sistematizare teren