etape im procesul de realizare al unui proiect in domeniul constructiilor

DIAGRAMA CUM LUCRAM

I. Tema de Proiect

Faza inițială constă în definirea temei de proiect, care este esențială pentru întregul proces. Aceasta include stabilirea parametrilor principali, cum ar fi suprafața construcției, numărul de etaje, stilul arhitectural, intervențiile propuse, și funcțiunile specifice (de exemplu, numărul de dormitoare, băi, spații de depozitare). Această etapă este flexibilă, permițând modificări pe parcurs, care influențează toate etapele ulterioare.

II. Pregătirea Proiectului

Această etapă implică pregătirea documentației necesare, analiza contextului urbanistic, tehnic și legislativ, constituirea echipei de proiect, și planificarea desfășurării investiției. Se realizează și studiile de specialitate necesare, punând bazele pentru dezvoltarea ulterioară a proiectului.

III. Concept General

În această fază, proiectul începe să prindă formă prin documentare și ilustrarea vizuală. Se realizează schițe conceptuale, planuri, fațade și volumetrii 3D la nivel de concept, oferind o imagine inițială clară a proiectului propus.

 

IV. Avizare și Autorizare

Obținerea Certificatului de Urbanism este crucială, deoarece reflectă cerințele urbanistice bazate pe tema de proiect și analiza contextului. Se elaborează documentația de urbanism și se începe elaborarea proiectului pentru autorizarea construcției (DTAC), paralel cu obținerea avizelor și acordurilor necesare. Finalizarea acestei etape este obținerea Autorizației de Construcție, permițând începerea efectivă a lucrărilor.

 

V. Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție

Ultima etapă se focusează pe detalierea tehnică a proiectului, integrând toate informațiile și cerințele acumulate până în acest punct. Se dezvoltă prezentări 3D detaliate, planuri și secțiuni elaborate, și se finalizează specificațiile tehnice pentru fiecare specialitate. Se întocmesc liste cu cantitățile de lucrări, asigurându-se că proiectul este gata pentru execuție.

Prin aceste etape, proiectul de construcție este dezvoltat sistematic, de la conceptualizare până la pregătirea detaliilor tehnice necesare începerii construcției. Fiecare etapă este interdependentă, necesitând ajustări și luarea deciziilor pe baza informațiilor și cerințelor noi care pot apărea pe parcurs.