Ce contine o documentatie tehnica dtac ?

documentatie tehnica dtac

O documentație tehnică DTAC reprezintă un set de documente esențiale pentru obținerea autorizației de construire a unei clădiri. Acest proces implică respectarea unor etape și pași de urmat pentru întocmirea unei documentații tehnice de autorizare a lucrărilor de construcție (DTAC). Documentația tehnică DTAC este alcătuită din trei părți importante: proiectul de arhitectură, proiectul de rezistență și proiectul de instalații.

Proiectul de arhitectură reprezintă una dintre componentele principale ale documentației tehnice DTAC. Acesta cuprinde planuri, secțiuni și un memoriu tehnic detaliat despre construcția propusă. De asemenea, proiectul de arhitectură include și un deviz estimativ al costului lucrărilor de construcție.

Proiectul de rezistență reprezintă o altă componentă esențială a documentației tehnice DTAC. Acesta este întocmit de către un inginer structurist și include planuri de cofrare și armare, detalii specifice de cofrare și armare, precum și un extras de armare pentru fundații.

Proiectul de instalații este cea de-a treia parte a documentației tehnice DTAC. Acesta este întocmit de către ingineri specializați în instalații electrice, sanitare și termice. Proiectul de instalații conține schemele funcționale ale acestor instalații, precum și informații despre dispozitivele de siguranță necesare pentru buna funcționare a construcției.

În concluzie, în documentația tehnică DTAC se regăsesc proiectul de arhitectură, proiectul de rezistență și proiectul de instalații. Această documentație trebuie întocmită de către specialiști autorizați și verificată de către verificatori de proiect, pentru a asigura respectarea normelor și reglementărilor în vigoare și obținerea autorizației de construire.

Proiectul de arhitectura

Proiectul de arhitectura este una dintre cele trei parti componente ale documentatiei tehnice dtac. Acesta este intocmit de un arhitect cu drept de semnatura si contine planuri, sectiuni si memoriu tehnic despre constructia propusa. Planurile includ planuri de situatie, planuri ale tuturor nivelurilor, planuri ale fatadelor si planul invelitorii. Sectiunile prezinta detalii caracteristice ale constructiei, iar memoriul tehnic desfasoara informatii despre lucrarile ce urmeaza a fi executate si devizul estimativ al costului lor.

Proiectul de rezistenta

Proiectul de rezistenta este una dintre componentele esentiale ale documentatiei tehnice dtac. Realizat de catre un inginer structurist autorizat, acesta are rolul de a asigura siguranta si stabilitatea constructiei propuse.

Proiectul de rezistenta contine detalii importante despre cofrarea si armarea constructiei, inclusiv planuri specifice, detalii tehnice de cofrare si armare, precum si un extras de armare pentru fundatii.

Planuri de cofrare si armare

Planurile de cofrare si armare prezinta modul de realizare si pozitionare a cofrajelor, precum si distributia exacta a barelor de armatura in cadrul structurii. Aceste planuri permit constructorilor sa inteleaga cum sa pregateasca cofrajele si cum sa plaseze armatura, asigurand astfel o constructie rezistenta si durabila.

Detalii de cofrare si armare

Detaliile de cofrare si armare furnizeaza informatii specifice despre modalitatea de prelucrare a cofrajelor si fixarea barelor de armatura. Aceste detalii includ dimensiuni precise, materiale recomandate si metode de asamblare potrivite pentru a sprijini intreaga structura si a asigura rezistenta necesara.

Extras de armare pentru fundatii

Extrasul de armare pentru fundatii este o parte importanta a proiectului de rezistenta. Acesta ofera informatii detaliate despre modul de armare a fundatiilor, inclusiv dimensiunile si configuratia barelor de armatura, distantele de acoperire si alte aspecte esentiale pentru a asigura stabilitatea si rezistenta structurii la nivelul fundatiilor.

Proiect de rezistenta

Cu ajutorul acestei imagini, puteti vizualiza cum planurile de cofrare si armare, precum si detaliile de cofrare si armare, sunt integrate in proiectul de rezistenta pentru a asigura o constructie sigura si stabila.

Proiectul de instalatii

Proiectul de instalatii reprezinta o parte esentiala a documentatiei tehnice dtac. Acesta este intocmit de catre ingineri specializati in instalatii electrice, sanitare si termice, cu scopul de a asigura functionarea corecta si sigura a cladirii.

Proiectul de instalatii contine o serie de elemente importante, precum schemele functionale ale instalatiilor electrice, sanitare si termice, precum si informatii despre dispozitivele de siguranta necesare pentru buna functionare a constructiei. Acestea includ sisteme de iluminat, prize, tablouri electrice, sisteme de incalzire, racire, precum si instalatii sanitare pentru alimentare cu apa, canalizare si incalzire.

Proiectul de instalatii trebuie intocmit in conformitate cu normele si reglementarile in vigoare, asigurand astfel conformitatea cu standardele de siguranta si eficienta energetica. In plus, este important ca proiectul de instalatii sa asigure un consum redus de energie, utilizand echipamente si tehnologii moderne.

Un exemplu de diagrama functionala pentru un proiect de instalatii electrice ar putea arata astfel:

ComponentaDescriere
Sistem de iluminatInstalatia electrica care asigura iluminatul cladirii, utilizand becuri, corpuri de iluminat, intrerupatoare si prize.
Tablou electricCentrala electrica a cladirii, care controleaza distributia energiei electrice catre diversele circuite si echipamente.
Prize si intrerupatoarePunctele de acces pentru conectarea echipamentelor electrice si controlul alimentarii cu energie electrica.

Similar, un proiect de instalatii sanitare ar putea include urmatoarele:

ComponentaDescriere
Alimentare cu apaInstalatia care asigura furnizarea apei potabile in cladire, prin intermediul retelei de conducte, robineti si rezervoare de apa.
CanalizareSistemul de drenaj care colecteaza apele uzate si le transporta catre reteaua publica de canalizare.
IncalzireInstalatia de incalzire a cladirii, care poate utiliza diverse surse de energie, precum centrala termica, pompa de caldura sau energie solara.

Proiectul de instalatii joaca un rol crucial in asigurarea functionalitatii cladirii si confortului locatarilor. Prin respectarea normelor si reglementarilor, precum si utilizarea unor tehnologii moderne si eficiente, se poate obtine o constructie sustenabila si economic eficienta.

Etapele de intocmire a documentatiei tehnice dtac

Pentru a intocmi o documentatie tehnica dtac, este nevoie de o colaborare stransa intre beneficiarul constructiei si specialistii implicati: arhitectul, inginerul structurist si inginerii de instalatii. Procesul de intocmire a documentatiei implica urmatoarele etape:

1. Discutii cu arhitectul

Prima etapa este reprezentata de discutiile cu arhitectul, in care se definitiveaza solutia arhitecturala a constructiei. Arhitectul trebuie sa ia in considerare nevoile beneficiarului, aspectele functionale si estetice ale constructiei, precum si reglementarile locale.

2. Definirea structurii de rezistenta

Urmeaza stabilirea structurii de rezistenta a constructiei. Acest lucru implica consultația inginerului structurist, care trebuie sa proiecteze o structura solida si rezistenta care sa suporte incarcarile. Se vor realiza planurile de cofrare si armare, inclusiv detalii tehnice specifice.

3. Trasee de instalatii

Ultima etapa este reprezentata de definirea traseelor de instalatii. Inginerii de instalatii vor proiecta traseele pentru instalatiile electrice, sanitare si termice, asigurandu-se ca sunt integrate eficient in constructie si respecta normele tehnice specifice. Se vor realiza scheme functionale, planuri si detalii tehnice relevante.

Toate aceste etape sunt incluse in proiectul final de documentatie tehnica dtac, care trebuie sa fie in conformitate cu normele si reglementarile in vigoare. O documentatie tehnica dtac bine intocmita este esentiala pentru obtinerea autorizatiei de construire si realizarea unei constructii de calitate.

etape intocmire documentatie dtac

PasEtapaDescriere
1Discutii cu arhitectulStabilirea solutiei arhitecturale a constructiei
2Definirea structurii de rezistentaProiectarea planurilor de cofrare si armare
3Trasee de instalatiiProiectarea traseelor pentru instalatii electrice, sanitare si termice

Documente necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire

Pentru a obtine autorizatia de construire pentru proiectul dumneavoastra, este necesar sa prezentati o serie de documente importante. Aceste documente demonstreaza legalitatea si viabilitatea constructiei propuse si sunt esentiale pentru a obtine aprobarea autoritatilor competente. Asigurati-va ca aveti toate documentele necesare pregatite inainte de a solicita autorizatia de construire.

Certificat de urbanism

Pentru a incepe procesul de obtinere a autorizatiei de construire, acesta este unul dintre primele documente pe care trebuie sa il prezentati. Certificatul de urbanism este eliberat de catre primarie si atesta conformitatea proiectului dumneavoastra cu reglementarile urbanistice in vigoare. Acesta include informatii despre destinația constructiei, alinierea si amplasamentul acesteia.

Acte de proprietate

Pentru a demonstra ca sunteti proprietarul terenului pe care doriti sa construiti, trebuie sa prezentati actele de proprietate relevante. Acestea ar putea include titlul de proprietate, contractul de vanzare-cumparare sau alte documente legal valide care atesta dreptul dumneavoastra de proprietate asupra terenului.

Cadastru

Pentru a dovedi ca terenul pe care intentionati sa construiti este inregistrat si identificat corect, este necesar sa prezentati un extras de cadastru. Acest document contine informatii despre dimensiunile terenului, delimitarile si alte detalii relevante cu privire la proprietatea dumneavoastra.

Studiu geotehnic

Pentru a evalua stabilitatea terenului si a fundamentelor, este necesar sa efectuati un studiu geotehnic. Acesta trebuie sa fie realizat de catre un specialist autorizat si sa includa informatii despre compozitia solului, nivelul apei subterane si alte caracteristici geotehnice importante pentru constructie.

Extras de carte funciara

Pentru a atesta situatia juridica a terenului, trebuie sa solicitati un extras de carte funciara. Acest document contine informatii despre drepturile de proprietate, sarcini, ipoteci sau alte limite care ar putea afecta constructia propusa.

Documente necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire
Certificat de urbanism
Acte de proprietate
Cadastru
Studiu geotehnic
Extras de carte funciara

Avize si acorduri necesare pentru autorizatia de construire

Obtinerea unei autorizatii de construire implica nu doar pregatirea documentatiei necesare, ci si obtinerea unor avize si acorduri specifice. Acestea sunt requizite importante, deoarece atesta conformitatea proiectului cu normele si regulamentele in vigoare si asigura ca lucrarea propusa respecta mediul inconjurator si vecinatatile afectate.

Printre aceste avize si acorduri se numara:

  • Avizul vecinilor: Inainte de a obtine autorizatia de construire, este necesar sa obtineti acordul vecinilor sau, in caz contrar, sa obtineti un aviz conform cu legislatia locala. Aceasta avizare este importanta pentru a se asigura ca constructia propusa nu va afecta drepturile si interesele vecinilor.
  • Avizele organismelor de specialitate: In functie de natura si amploarea constructiei pe care o intentionati, este posibil sa fie necesare avize suplimentare de la organismele de specialitate, precum Ministerul Mediului sau Ministerul Culturii. Aceste avize pot fi solicitate datorita impactului proiectului asupra mediului inconjurator sau datorita implicatiilor culturale sau istorice.
  • Alte avize si acorduri cerute de autoritatile locale sau centrale: In multe cazuri, administratia publica locala sau centrala poate solicita alte avize si acorduri specifice, in functie de legislatia si regulamentele locale. Acestea pot varia de la avize privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati la avize privind securitatea la incendiu sau igiena si sanatatea in munca.

Pentru a obtine autorizatia de construire, este esential sa respectati cerintele specifice ale fiecarui aviz sau acord solicitat si sa completati procesul de obtinere a acestora inainte de a depune dosarul pentru autorizatie. Neglijarea obtinerii acestor avize si acorduri poate duce la respingerea cererii dumneavoastra de obtinere a autorizatiei de construire.

Exemplu de tabel cu avize si acorduri necesare:

Aviz/AcordOrganism emitent
Avizul vecinilorConsiliul Local
Avizul Ministerului MediuluiMinisterul Mediului
Avizul Ministerului CulturiiMinisterul Culturii
Aviz privind securitatea la incendiuInspectoratul pentru Situatii de Urgenta
Aviz privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitatiAutoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap

Taxe pentru obtinerea autorizatiei de construire

Pentru obtinerea autorizatiei de construire, este necesar sa achitati o serie de taxe. Acestea includ urmatoarele:

TaxaDescriere
Taxa de emitere a autorizatiei de construireEste taxa principala care se plateste pentru obtinerea autorizatiei de construire.
Taxa pentru imprejmuireEste taxa care se plateste pentru autorizarea constructiei gardului sau imprejmuirii proprietatii.
Taxa pentru organizare de santierEste taxa care se plateste pentru autorizarea organizarii unui santier, inclusiv amplasarea utilajelor si echipamentelor necesare.
Alte taxe specificeIn functie de primarie si de specificul proiectului, pot exista si alte taxe specifice care trebuie achitate.

Valoarea taxelor variaza in functie de primaria locala si se calculeaza de obicei ca un procent din valoarea lucrarilor de constructie. Este important sa luati in considerare aceste costuri suplimentare atunci cand va planificati proiectul de constructie.

Durata si procesul de obtinere a autorizatiei de construire

Durata obtinerii unei autorizatii de construire poate varia in functie de complexitatea proiectului si de respectarea procedurilor legale. Procesul de obtinere a autorizatiei de construire implica mai multe etape, iar termenul legal pentru eliberarea autorizatiei este de 30 de zile de la depunerea cererii complete.

Primul pas in procesul obtinerii autorizatiei de construire este intocmirea documentatiei tehnice DTAC, inclusiv proiectul de arhitectura, proiectul de rezistenta si proiectul de instalatii. Aceasta documentatie trebuie sa fie realizata de specialisti autorizati si verificata de catre verificatori de proiect.

Dupa intocmirea documentatiei tehnice, urmeaza depunerea cererii pentru obtinerea autorizatiei de construire la primaria locala. In acest moment incepe procesul de verificare a documentatiei si obtinerea avizelor si acordurilor necesare. Durata procesului poate fi influentata de complexitatea constructiei si de respectarea cerintelor legale.

Dupa obtinerea tuturor avizelor si acordurilor, se finalizeaza procesul de obtinere a autorizatiei de construire prin eliberarea documentului de catre primaria locala. Este esential sa se respecte toate termenele legale si sa se colaboreze cu autoritatile competente pentru a asigura obtinerea autorizatiei de construire in cel mai scurt timp posibil.